Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Άριστα Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Διδάσκουν άριστα εκπαιδευμένοι καθηγητές, πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με εξειδίκευση να μεταδίδουν σωστά την ξένη γλώσσα με την μέθοδο της Επικοινωνίας.

Πίσω