Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Ευχάριστες Συνθήκες Διδασκαλίας

Οι άνετες κλιματιζόμενες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο εξοπλισμό, δημιουργούν ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εκμάθησης.

Πίσω