Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Conversation Class

Οι ομάδες συζήτησης με ελεύθερα θέματα δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της έκφρασης γύρω από θέματα καθημερινά, προσωπικά και κοινωνικά

Πίσω