Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Βιντεοσκοπήσεις

Για καλύτερη μετάδοση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται βιντεοσκόπηση και στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολουθούν τη βιντεοκασέτα και με την συμμετοχή του καθηγητή, εντοπίζουν τα λάθη τους.

Πίσω