Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Extra ώρες διδασκαλίας

Η επισήμανση ελλείψεων στη διδαχθείσα ύλη που για κάποιο λόγο δημιουργήθηκαν ξεπερνιέται με επιπλέον μαθήματα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Πίσω