Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Χώρος Μελέτης

Ειδικός χώρος μελέτης για τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει ο μαθητής πριν ή μετά το μάθημά του.

Πίσω