Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Δανειστική Βιβλιοθήκη - Workshops

Δανεισμός βιβλίων: Εκπαιδευτικές σειρές παιδικών βιβλίων με έγχρωμες παραστάσεις
Workshops: Δραστηριότητες με προβολή Video, ακουστικές κασέτες, παιχνίδια και κατασκευές.

Πίσω