Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

BELT STUDY SYSTEM

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Εισάγουμε το νέο πρωτοποριακό multimedia σύστημα επανάληψης - μελέτης της Αγγλικής γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας. Μια φορά την εβδομάδα κάθε μαθητής έχει τον δικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο Computer Room όπου:

• Εξοικονομεί χρόνο που θα αφιέρωνε για μελέτη και επανάληψη στο σπίτι
• Εξασκείται στο να μελετά μόνος του και να στηρίζεται στις δυνάμεις του
• Επαναλαμβάνει την ύλη που έχει διδαχθεί
• Ακούει αυθεντικούς διαλόγους και κείμενα από native speakers
• Διαβάζει και ακούει την θεωρία της γραμματικής
• Ανατρέχει στο λεξικό για να βρει τις άγνωστες λέξεις
• Εξασκείται σε πλήθος διαφορετικών ασκήσεων γραμαμτικής, λεξιλογίου,reading,listening και ορθογραφίας
• Διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο του επιπέδου του

Πίσω