Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Παροχές

Χρήση Διαδραστικού Πίνακα - Interactive Whiteboard

Η νέα τεχνολογία Interactive Whiteboard βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ολόπλευρα τις γλωσσικές δεξιότητές τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές, καθώς επίσης τους ενθουσιάζει με τις λογισμικές δυνατότητές του και έτσι αποκτούν κίνητρα και έντονο ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και να καταπονούν με περισσότερη ευκολία το μάθημά τους.

Πίσω