Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Β1 Μέτρια Γνώση

• Preliminary English Test (PET)
• Basic Communication Certificate in English (BCCE)
• Certificate in English Level 2 - Independent User (Lancashire)
• Certificate in Intermediate Communication (Edexcel)
• State Certificate of Language Proficiency B1 Κρατικό - Υπ. Παιδείας

Επιστροφή