Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Β2 Καλή Γνώση

• First Certificate in English (FCE) - Cambridge Esol
• Certificate of Competency in English (ECCE) - University of Michigan
• Certificate in Upper Intermediate Communication (Edexcel 3) - Edexcel
• TOEIC (505 και πάνω) - Chauncey, USA
• IELTS (4.5 με 5.5) - UCLES
• Business English Certificate - Vantage - UCLES
• State Certificate of Language Proficiency B2 Κρατικό - Υπ. Παιδείας
• Integrated Skills in English Level 2 - Trinity College London
• Certificate in English Level 2 - University of Central Lancashire

Επιστροφή