Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

Γ1 Πολύ Καλή Γνώση

• First Certificate in Advanced English (CAE) - Cambridge Esol
• Advanced Level Certificate in English (ALCE) - HAU
• Certificate in Advanced Communication (Edexcel 4) - Edexcel
• TOEIC (785 και πάνω) - Chauncey, USA
• IELTS (6 με 7) - UCLES
• Business English Certificate - Higher - UCLES
• State Certificate of Language Proficiency Γ1 Κρατικό - Υπ. Παιδείας
• Integrated Skills in English Level 3 - Trinity College London
• Certificate in English Level 3 - University of Central Lancashire

Επιστροφή