Κέντρο Ξένων Γλωσσών - LINGUA

Τμήματα

Pre-junior
Εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με το ειδικό σύστημα Play & Learn για μαθητές ηλικίας 5-7 ετών, βασισμένο στο παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση. Χωρίς βιβλία ή δουλειά για το σπίτι και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μέσω ζωγραφικής, τραγουδιών αλλά και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, η μάθηση γίνεται διασκέδαση !

Junior A/B

Senior A, B, C

Intermediate D (B1)

Lower (B2)

Advanced (C1)

Proficiency (C2)

Καλοκαιρινά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για όλες τις τάξεις

Ενταντικά τμήματα ενηλίκων όλων των τάξεων
Κατοχή διπλώματος B2 σε 3 χρόνια.

Ειδικά τμήματα για φοιτητές

Εντατικά τμήματα B1& B2
Απόκτηση B2 σε ένα χρόνο

Ειδικά τμήματα για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου
(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Further Studies
Για μαθητές που έχουν αποκτήσει το Proficiency και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Τμήματα TOEIC & TOEFL
Μαθήματα για εισαγωγή σε Αμερικάνικα και Αγγλικά Πανεπιστήμια.

Ειδικά τμήματα για εισαγωγή σε ΑΕΙ Ελλάδας / Αγγλική Φιλολογία.

Πίσω